NTECH - kraftförsörjning och energioptimering

SAMLAD KOMPETENS INOM

kraftförsörjning och energioptimering

kraft-
försörjning
och energi-
optimering

Analys | Uppgradering | Installation | Reparation | Underhåll

Välkommen till NtecH! Vi arbetar i hela landet med industrianläggningar och fastigheter för att långsiktigt upprätthålla pålitlig kraftförsörjning samt kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för energianvändning.

Våra kunder är kraftbolag, operatörer för telekom, myndigheter och tillverkare av reservelverk och annan utrustning. 

Den samlade kompetensen inom kraftförsörjning och energioptimering innebär att vi kan erbjuda våra kunder helhetsåtaganden med goda samverkanseffekter och kostnadseffektiva genomföranden.

KRAFTFÖRSÖRJNING

Vi installerar utrustning för kraftförsörjning, genomför uppgraderingar och reparerar befintlig utrustning och apparaturer i anläggningar och andra fastigheter. Vi har till exempel stor erfarenhet av reservkraftanläggningar av olika typer där vi gör nya installationer eller moderniserar befintliga anläggningar bland annat genom byte av styrsystem.  

Förutom elektriker och montörer har vi resurser för till exempel markarbeten och byggnationer. 

ENERGIOPTIMERING

Genom analyser och åtgärder i ventilations-, kyl- och värmeanläggningar effektiviserar vi energianvändningen, förbättrar inomhusklimatet och minskar klimatpåverkan.

Förutom analyser och åtgärder på befintliga anläggningar utför vi även nya installationer i nya anläggningar.

En reducerad energianvändning leder till minskade driftkostnader och en reducerad negativ klimatpåverkan.

KOMPLETT ÅTAGANDE

Vi åtar oss gärna helhetsåtaganden: 

OM OSS

Nordic Technician AB startades 2017 av Hans Paulsson och Nicklas Jonsson med inriktning på avbrottsfri kraft.

Sedan starten har vi utökat vår verksamhet genom vårt dotterbolag Nordic Technician Energy AB tillsammans med Olov Berglund som har djup kompetens inom bland annat energioptimering.

Den samlade kompetensen inom kraftförsörjning och energioptimering innebär att vi kan erbjuda våra kunder helhetsåtaganden med goda samverkanseffekter och kostnadseffektiva genomföranden.